Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Let op! Onderstaand artikel is gaat over een verouderde versie van de PostNL Magento 1 extensie. Het is raadzaam om gebruik te maken van de meest recente release.
De laatste versie en meer informatie kunt u vinden op https://tig.nl/postnl-magento-extensies

Mocht u gebruiken maken van de Idev OneStepCheckout en de PostNL Magento extensie versie 1.10 dan kan het voorkomen dat de order totalen in de checkout onjuist zijn.

U kunt dit oplossen door twee bestanden te vervangen. Deze bestanden kunt u vinden in de bijlage

1. UpdatePostnlOrder.php
Vervang het bestand in deze map:
app/code/community/TIG/PostNL/Model/DeliveryOptions/Observer/

2. config.xml
Vervang het bestand in deze map:
app/code/community/TIG/PostNL/etc/

View file
nameconfig.xml
height150
View file
nameUpdatePostnlOrder.php
height150

Knowledge base article footer postnl