Onderliggende pagina's
  • Magento 2 Postcode extensie release notes

Versies vergeleken

Uitleg

  • Deze regel is toegevoegd.
  • Deze regel is verwijderd.
  • Opmaak is veranderd.

Postcode extensie v1.1.10

PSM2-57 - Magento 2.1.15 & 2.2.6 - Compatibiliteit. 

Postcode extensie v1.1.9

Compatibiliteit update voor koppeling met Coveralls. Hiermee is de dekking van belangrijke code gewaarborgd door middel van geautomatiseerd testen.
Code coverage percentage betreft nu 92%. 

...