Child pages
  • Magento 2 Postcode extensie checkout support
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor de Magento 2 Postcode check extensie is er support toegevoegd voor een aantal checkout extensies.

Let op, wij hebben deze extensies op een aantal specifieke versies getest.
Jouw checkout of versienummer niet in de lijst terug te vinden? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 020-21 81 000 of de e-mailen naar servicedesk@tig.nl


Op dit moment ondersteunen wij de volgende extensies:

Amasty OneStepCheckout

De Amasty OneStepCheckout hebben wij compatible gemaakt voor versie v1.6.0 tot en met v1.8.17.

Rubic Clean Checkout

De Rubic Clean Checkout hebben wij compatible gemaakt voor versie v1.1.0 tot en met v2.0.0.

MagePlaza OneStepCheckout / Onestepcheckout Iosc

De Onestepcheckout Iosc versie v1.2.036 en de Mageplaza OneStepCheckout versie 2.5.0 tot en met 2.6.1 worden ondersteund. De MagePlaza OneStepCheckout is op dit moment alleen compatible met de Nederlandse postcode check.

Let op: Vanaf versie v1.2.0 van de Postcode check is de support van deze extensies uit de Postcode extensie gehaald. Hier is een losse extensie voor aangemaakt. Om deze extensie te installeren dien je de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: php bin/magento maintenance:enable
Stap 2: composer require tig/postcode-magento2-checkout-support
Stap 3: php bin/magento module:enable TIG_PostcodeCheckoutSupport
Stap 4: rm -rf var/cache/* var/page_cache/* var/view_preprocessed/*  var/di/* generated/*
Stap 5: php bin/magento cache:flush
Stap 6: php bin/magento setup:upgrade
Stap 7: php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL en_US
Stap 8: php bin/magento maintenance:disable

Installatiehulp nodig bij de Postcode extensie? Stuur dan een e-mail naar support@tig.nl of bel naar telefoonnummer 020-2181001.

  • No labels