Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Deze handleiding helpt Buckaroo klanten om zo snel mogelijk Buckaroo betalingen te kunnen verwerken vanuit een Magento webshop. Voordat u aan de slag kunt gaan met de Buckaroo extensie, dient u eerst de onderstaande stappen te doorlopen. Voor sommige stappen kan hulp van uw technisch beheerder nodig zijn.

Deze handleiding beschrijft functionaliteiten van de Buckaroo extensie en de hoe u de Buckaroo extensie in uw webwinkel kunt installeren.

De installatie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

 1. SSH/SFTP

 2. Magento Connect

In deze handleiding beschrijven wij de installatie via SSH/SFTP.
Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan adviseren wij om contact op te nemen met uw technisch beheerder.

Om gebruik te kunnen maken van de extensie heeft u een Buckaroo account nodig. Voor ondersteuning bij het instellen van uw account gegevens neem contact op met Buckaroo support:

Buckaroo

Eerstelijns support

Telefoon030 – 711 50 50
E-mailE-mail: support@buckaroo.nl
Buckaroo PlazaBuckaroo Payment Plaza: http://plaza.buckaroo.nl


Inhoudsopgave

Installatiestappen Magento 

Wij adviseren u de installatie altijd eerst op een testomgeving uit te voeren en een back-up te maken van uw webshop voor u begint.

 1. Download gratis de Buckaroo extensie op https://tig.nl/magento-extensies
 2. Log in op uw Magento beheeromgeving.
 3. Controleer of de compiler uit staat via Systeem > Gereedschap > Compilatie . Zet de compiler uit wanneer deze ingeschakeld staat.
  Let op: Wanneer de compiler toch aan staat, dan kan de installatie mislukken.
 4. Pak het tig_buckaroo-x.y.z_community_edition.zip of tig_buckaroo-x.y.z_enterprise_edition.zip bestand uit die u bij stap 1 heeft gedownload.
 5. Login op uw SFTP server met uw favoriete SFTP-browser. Upload de mappen app en skin in de root map van uw Magento webshop.
  Let op: Bij een nieuwe installatie worden er geen bestanden overschreven (bij een upgrade worden alleen de bestanden van de Buckaroo extensie overschreven). De mappen dienen samengevoegd te worden. Ga pas verder als alle bestanden zijn geüpload.
 6. Ga in de beheeromgeving van uw Magento webshop naar Systeem > Beheer cache . Klik vervolgens op Selecteer alles , controleer of de Acties dropdown op Ververs staat en klik op de Bevestig button.
 7. Klik in de Magento beheeromgeving rechtsboven op Uitloggen en log vervolgens opnieuw in.
  Let op: Dit is belangrijk om verder te kunnen gaan met het installatieproces.
 8. Ga in de Magento backend naar Systeem > Configuratie en klik links in de navigatie onder het tabje Verkoop op Buckaroo.
  De installatie is afgerond, de volgende stap is het configureren van de extensie.

Configuratie Buckaroo Plaza 

 1. Ga naar https://plaza.buckaroo.nl en log in met uw accountgegevens van Buckaroo.
 2. Ga naar Mijn Buckaroo > Websites > Uw webshop en klik vervolgens op het tabblad Push settings en zorg dat de instellingen overeenkomen met de instellingen in de onderstaande screenshot.
 3. Voer bij Push URl Succes en Push URl Failure de volgende URL in: http://www.uwwebshop.nl/buckaroo3extended/notify/push
 4. Zorg dat de keuzevakjes voor Enable Push Response en Enable Push for Refunds beide aangevinkt staan.
 5. Let op: Zorg dat de URL is aangepast naar de domeinnaam van uw shop. U kunt dit testen door deze URL te kopiëren naar uw webbrowser. Wanneer u het bericht ‘Only Buckaroo can call this page properly’ krijgt, heeft u de juiste URL ingevuld.
 6. Let op: Er gelden enkele uitzonderingen voor de opbouw van deze URL. Voor de meest voorkomende uitzonderingen kunt u deze link volgen: http://kb.tig.nl/topic/84288868/
 7. De HTTP-Method dient ingesteld te staan op Post.
 8. Het Push type dient ingesteld te staan op BPE3.0 of op BPE 3.0 (When available) .
 9. De BPE 3.0 return fields dient ingesteld te staan op Uppercase and lowercase letters .
 10. Ga naar het tabblad 3.0 settings om testbetalingen mogelijk te maken. Voor meer informatie over deze instellingen gaat u met de muis op de blauwe cirkel met uitroepteken staan.
 11. Ga naar het tabblad General en noteer de Merchant Key, deze heeft u bij een later stap nodig.

 12. Ga in de Payment Plaza naar Configuratie > Beveiliging > Secret key. Hier dient u zelf een secret key in te vullen, welke alleen mag bestaan uit alfanumerieke tekens. De ingevulde Secret Key heeft u later nodig bij een later stap.
 13. Ga in de Payment Plaza naar Configuratie > Beveiliging > Certificates en klik hier vervolgens op Actions > Make certificate . Controleer of de instellingen in het scherm dat verschijnt
  overeenkomen met onderstaand screenshot en klik op Generate certificate en download het bestand, deze heeft u bij een later stap nodig.

  Let op: Het is belangrijk dat de naam van het bestand dat gedownload wordt ongewijzigd blijft.
 14. Ga in de Payment Plaza naar Configuratie > Beveiliging > Certificates en noteer de Thumbprint van het zojuist aangemaakte certificaat. Mocht u meerdere Certificaten in de lijst hebben staan, dan kan u deze eenvoudig filteren op datum.

Configuratie Magento

 1. Log in op uw Magento beheeromgeving en ga naar Systeem > Configuratie > Buckaroo. Ga naar het tabblad Certificate Beheer en upload het bij stap 15 aangemaakte certificaat. Klik vervolgens op Sla Configuratie op. 
 2. Ga naar het tabblad Algemene Instellingen en vul hier uw Merchant KeySecret Key en Certificate Thumbprint in. Bij Certificate bestand selecteert u het certificaat, die u bij stap 16 heeft geüpload. Klik vervolgens op Sla Configuratie op. 

De extensie is nu ingesteld in uw webshop. In het volgende hoofdstuk kunt u meer lezen over de configuratie van de individuele betaalmethodes.

Betaalmodules configuratie

Nu de extensie geïnstalleerd is, kunt u de betaalmethodes in gaan stellen. De Buckaroo extensie voor Magento kent vele betaalmethodes. U kan altijd zelf bepalen welke van deze u aan uw klanten wilt aanbieden. De betaalmethodes zijn grotendeels automatisch correct ingesteld.

Let op: U kunt alleen betaalmethodes aanbieden waarvoor u een abonnement heeft bij Buckaroo. U kunt uw actieve abonnementen nakijken in het Payment Plaza van Buckaroo ( Profiel > Subscriptions).

Instellingen individuele betaalmethode

Binnen de Buckaroo extensie kan u elke betaalmethode apart configureren. In de onderstaande tabel staan de verschillende instellingen, deze kunnen verschillen per betaalmethode. De geavanceerde instellingen per betaalmodule staan in een aparte tabel. Alle beschikbare betaalmethodes zijn als tabjes terug te vinden op de Buckaroo configuratiepagina in uw Magento beheeromgeving ( Systeem > Configuratie > Buckaroo ).


Instellingen van de betaalmethodes


Ingeschakeld

Schakel de betaalmethode in ( Ja ) of uit ( Nee ) 

Betaal Modus 

Bepaalt of deze betaalmethode ‘test-betalingen’ of ‘live’-betalingen verricht. Let op: in de Payment Plaza dient u ook de testmodus te activeren (Profiel > Websites > 3.0 settings) 

Label aan de voorkant 

De titel van de betaalmethode zoals deze wordt weergegeven aan de voorkant van de webshop. 

Sortering aan de voorkant 

Bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden op de afrekenpagina in uw webshop 

Verstuur order bevestigingsemail 

Bepaalt of er voor deze specifieke betaalmethode een order bevestigings email verstuurd moet worden nadat een betaling succesvol is afgerond. 

Toon de geavanceerde opties 

Met deze optie kan u de geavanceerde opties van een specifieke betaalmethode weergeven. Let op: Maak hier alleen gebruik van wanneer u een ervaren gebruiker bent, deze instellingen kunnen de workflow van uw webwinkel negatief beïnvloeden. 

Betaaltoeslag 

Hier kan u een toeslag invoeren voor het gebruik van deze specifieke betaalmethode. De toeslag kan in de vorm van een bedrag ( bijv.: 1.95) of in de vorm van een percentage over het subtotaal in de winkelwagen ( bijv.: 10%). Let op: De BTW instellingen voor de betaaltoeslag staan bij Systeem > Configuratie > Belasting. 

Betaaltoeslag label aan de voorkant 

Het label van de betaaltoeslag zoals deze wordt weergegeven op de factuur, bestelling, checkout en de creditmemo. 

Max order bedrag (in basis munteenheid) 

Het maximale orderbedrag waarbij deze betaalmethode getoond mag worden. Laat dit leeg om hem altijd weer te geven. 

Min order bedrag (in basis munteenheid) 

Het minimale orderbedrag waarbij deze betaalmethode getoond mag worden. Laat dit leeg om hem altijd weer te geven. 

Methode specifieke status ingeschakeld 

Met deze instelling is het mogelijk om voor deze specifieke betaalmethode afwijkende statussen in te stellen. 

Methode specifieke 'success' status 

De status die een bestelling moet krijgen na een succesvolle betaling. 

Methode specifieke 'failed' status 

De status die een bestelling moet krijgen na een onsuccesvolle betaling. 

Geaccepteerde valuta 

De valuta die deze specifieke betaalmethode ondersteunt. Let op: de valuta’s moeten ook in uw Buckaroo account geactiveerd zijn. 

Land toegestaan voor betaling 

Met deze instelling kan u aangeven voor welke landen deze specifieke betaalmethode zichtbaar moet zijn. 

Betaling van specifieke landen 

Selecteer hier de landen waarvoor de betaalmethode zichtbaar moet zijn. 

Toon alleen voor specifieke IP's 

Zet dit veld op ‘ja’ om Buckaroo betaalmethodes enkel te activeren voor mensen met een bepaald IP-adres. Deze IP-adressen kunt u toevoegen in Configuratie > Systeem > Ontwikkelaar 

Activeer Credit nota functionaliteit 

Activeer deze instelling om een credit nota te aan te kunnen maken wanneer er in Magento een creditmemo aangemaakt wordt. 

Dagen tussen order en factuur 

Bepaalt het aantal dagen voordat Buckaroo de bestelling factureert. 

Verstuur betaalopties email 

Bepaalt of Buckaroo een e-mail verstuurd met betaalinstructies voor deze betaalmethode. 

Geaccepteerde betaalmethodes 

Hier kunt u instellen welke betaalmethodes beschikbaar zijn voor het afhandelen van de betaling. 

AfterPay betaalmethode 

Stel de AfterPay betaalmethode in op Acceptgiro of Digiaccept. Bij Acceptgiro moet er een IBAN nummer ingevuld te worden. 

Zet business methode 

Bij Digiaccept i s het mogelijk om de methode op B2B, B2C of beide in te stellen. Bij B2B verschijnen er additionele velden in de checkout (KVK, Bedrijfsnaam, Kostenplaats, BTW nummer). 

Betaalflow

Of er een aparte authorize en capture call gedaan wordt of dat er een samengestelde 'pay' call gebruikt wordt. 

BTW Hoog tarief 

Stel hier het BTW tarief in wat in de webshop wordt geclassificeerd als “hoog”. Heeft u geen “hoog” tarief, laat deze setting dan op none staan. 

BTW Middel tarief 

Stel hier het BTW tarief in wat in de webshop wordt geclassificeerd als “middel”. Heeft u geen “middel” tarief, laat deze setting dan op none staan. 

BTW Laag tarief 

Stel hier het BTW tarief in wat in de webshop wordt geclassificeerd als “laag”. Heeft u geen “laag” tarief, laat deze setting dan op none s taan. 

BTW nul tarief 

Stel hier het BTW tarief in wat in de webshop wordt geclassificeerd als “nul”. Heeft u geen “nul” tarief, laat deze setting dan op none s taan. 

Geen BTW tarief 

Stel hier het BTW tarief in wat in de webshop wordt geclassificeerd als “geen”. Heeft u hier geen tarief voor, laat deze setting dan op none staan. 

Verify address 

Zet deze instelling op Ja om het verzend- en factuuradres te laten valideren door American Express. 

Orderstatus voor niet SecureCode orders 

Bepaalt de status voor orders zonder MasterCard SecureCode. Wanneer u deze leeg laat, dan wordt de default ‘success’ status gebruikt. 

Plaats niet SecureCode orders ‘onhold’ 

Bepaalt of de orders zonder MasterCard SecureCode ‘onhold’ worden gezet. 

No 3D Secure order status

Bepaalt de status voor orders zonder 3D Secure by Visa. Wanneer u deze leeg laat, dan wordt de default ‘success’ status gebruikt. 

Plaats niet 3D Secure orders ‘onhold’ 

Bepaalt of de orders zonder 3D Secure by Visa ‘onhold’ worden gezet. 

Maak gebruik van verkopersbescherming 

Activeer de PayPal verkopersbescherming. Let op: Het gebruik van de PayPal verkopersbescherming vereist aanvullende instellingen in de configuratie van Magento. Raadpleeg Buckaroo voor meer informatie. 

Verkopersbescherming volledig toegekend 

De status die de bestelling krijgt wanneer de verkopersbescherming wordt toegekend voor een ongeauthorizeerde betaling en niet ontvangen goederen 

Verkopersbescherming niet ontvangen goederen 

De status die de bestelling krijgt wanneer de verkopersbescherming wordt toegekend voor niet ontvangen goederen. 

Verkopersbescherming ongeauthoriseerde betaling 

De status die de bestelling krijgt wanneer de verkopersbescherming wordt toegekend voor een ongeauthoriseerde betaling 

Geen verkopersbescherming 

De status die de bestelling krijgt wanneer de winkelier geen recht heeft op verkopersbescherming 

Stuur een e-mail met betaalinstructies

Bepaalt of Buckaroo een e-mail verstuurd met betaalinstructies voor deze betaalmethode. 

Verloop van termijn (in dagen) 

Bepaalt binnen hoeveel dagen uw klant de betaling voldaan moet hebben. 

Gebruik ‘credit management’ 

Bepaalt of Buckaroo betaalherinneringen moet sturen naar uw klant. 

Factuur vertraging (in dagen)

Bepaalt hoeveel dagen na de bestelling Buckaroo het betaalverzoek moet sturen. 

Max niveau van herinnering

Bepaalt het maximale aantal herinneringen dat Buckaroo moet sturen. 

Geaccepteerde Cadeaukaarten

Bepaalt welke cadeaukaarten aangeboden worden aan uw klanten. Wanneer u niets selecteert, dan worden alleen de binnen Buckaroo actieve cadeaukaarten aangeboden. 

Gebruik aan de voor- en achterkant 

Bepaalt of u deze specifieke betaalmethode aan de voor- en / of achterkant wilt weergeven. 

Overzicht betaalmethodes 

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van alle betaalmethodes die beschikbaar zijn in de Buckaroo extensie. 

Betaalmethode 

Refunding 

Credit Management 

Valuta 

iDEAL 

ja

neeEUR

Achteraf betalen* 

nee

ja (geïntegreerd)

EUR
Afterpay**jaja (geïntegreerd)EUR
American Expressjanee

ARS, AUD, BRL,CAD CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HRK, LTL, LVL, MXN, NOK, PLN, SEK, TRY, USD 

MasterCard 

janee

ARS, AUD, BRL,CAD CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HRK, ISK, JPY, LTL, LVL, MXN, NOK , NZD, PLN, RUB, SEK ,TRY, USD, ZAR 

MasterPass 

neenee

ARS, AUD, BRL,CAD CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HRK, ISK, JPY, LTL, LVL, MXN, NOK , NZD, PLN, RUB, SEK ,TRY, USD, ZAR 

Carte Bancaire 

janeeEUR

Carte Bleue 

janee

ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, ISK, JPY, LTL, LVL, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD, ZAR 

eMaestro 

janee

ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, ISK, JPY, LTL, LVL, MXN, NOK, NZD,  PLN, RUB, SEK, TRY, USD, ZAR 

Visa 

janee

ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, ISK, JPY, LTL, LVL, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD, ZAR 

Visa Electron 

janee

ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, ISK, JPY, LTL, LVL, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD, ZAR 

V PAY 

janee

ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HRK, LTL, LVL, MXN, NOK, PLN, SEK, TRY, USD 

PayPal 

janee

AUD, BRL, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD 

Overboeking 

neeja

CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, USD 

SEPA machtiging

jajaEUR
paysafecardneeneeEUR
Bancontant / Mister CashjaneeEUR

sofortbanking 

janeeEUR, PLN
GiropayjaneeEUR

Cadeaukaarten 

neeneeEUR

PayperEmail 

jaja

ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HRK, LTL, LVL, MXN, NOK, PLN, SEK, TRY, USD 

online giro 

jajaEUR
EPSjaneeEUR
KlarnajaneeEUR
POSPaymentneeneeEUR


* Zie hoofdstuk ‘extra stappen voor het gebruik van Achterafbetalen’.
** Zie hoofdstuk ‘extra stappen voor het gebruik van Afterpay’. 

Want to stay up-to-date?

You can sign up as a watcher on this page so you receive updates when something changes.

Need support with the Buckaroo extension? Please send an email to support@buckaroo.nl or call Buckaroo on phone number 030-711 5000.

Do you have feedback? We would like to hear from 020-2181001 or by e-mail at servicedesk@tig.nl.

 • No labels